Glitr pro Mateřské školy

Mateřské školy

Vzdělávací materiály slouží k upevňování, opakování i testování probírané látky. Využívejte již připravené formáty nebo tvořte své vlastní. Díky jednoduchému editoru mohou didaktická cvičení a únikové hry vytvářet bez obtíží i žáci, třeba jako součást školního projektu.

Digitální gramostnost

 • Digitalizace výuky přímo v kmenových třídách. venkovních prostorech i doma
 • Vytváření vlastních digitálních materiálů
 • Získávání, kritické hodnocení a sdílení informací z digitálního světa
 • Využívání technologií bezpečně a eticky

Matematická gramotnost

 • Procvičování matematických operací v různých kontextech a prostředích
 • Diferenciace obtížnosti učiva
 • Odstupňovaná úroveň slovních úloh a jejich řešení
 • Rozcvičky kognice - hravé logické a kreativní myšlení
 • Rozvoj matematické argumentace

Čtenářská gramotnost

 • Podpora čtenářství
 • Hlubší porozumění textům
 • Podpora schopnosti vyhledávat a využívat informace
 • Trénink kritického myšlení
 • Hravosloví
 • Diferenciace obtížnosti učiva

Vyzkoušej si mě

Vyzkoušejte si volně dostupné materiály v mobilní aplikaci Glitr. Aplikaci lze stáhnout do mobilního telefonu i tabletu, v těchto zařízeních se veškerý obsah spouští. Jednoduchý editor pro tvorbu a úpravy funguje i v klasické počítačové verzi.

Zaujal vás Glitr?
Zeptejte se nás!

Ing. Jan Němec
+420 721 083 383
Glitr s.r.o.
IČ: 19 265 883
Jana Palacha 363
530 02 Pardubice
Česká republika